Železná opona CIK-FIA padá 1.1.2012

Zděšení, zmatenost, zklamání, nedůvěra  –  čtyři slova, která popisují pocity z nového předpisu CIK-FIA

 zelezna-oponaOd 1.1. 2012 začíná platit nový předpis CIK-FIA díky kterému se vrací motokárový sport v dětských třídách více jak dvacet let zpět ! V té době  jsme mohli za železnou oponou jen závistivě pozorovat jak se ve světě rozvíjí karting. Chybělo nám porovnání se zahraniční konkurencí  tak potřebné k jezdeckému a technickému růstu. Do zahraničí se dostalo jen pár vybraných jedinců a mezinárodní izolace nás poškodila na několik generací. V polovině devadesátých let se u nás začalo rozvíjet dětské závodění a první kontakty se zahraničím byly velmi složité (italské licence bratrů Janišů atd.).  Po našem připojení k EU a podepsání  Schengenské dohody začalo do zahraničí a především do Itálie jezdit stále více Čechů a to i v dětských třídách. Pomáhalo nám to nahradit nedostatek domácích tratí, malou jezdeckou základnu a také nepříznivé klimatické podmínky.  To vše pozitivně ovlivnilo růst úrovně motokárového sportu v ČR a přispělo k vynikajícím mezinárodním výsledkům našich jezdců. Dobrá  úroveň českých závodů k nám pak přilákala zahraniční účastníky a vznikly i společné seriály.Tomu všemu je pravděpodobně od příštího roku konec !

Podle nového předpisu CIK-FIA – článek 18 (úplné znění je zde) smí startovat v zahraničí (i na národním podniku v EU) pouze jezdec s mezinárodní licencí  (doposud stačila pro národní závody národní EU licence).  Mezinárodní licence může být jezdci vystavena až v roce dovršení 13ti let a zahraniční účastníci nemohou získávat body do hodnocení národní série. Cizí státní příslušníci pak mohou získat národní licenci v jiné zemi jen se souhlasem mateřské ASN a při dodržení podmínek trvalého pobytu  a  studia (potvrzení je vyžadováno od všech jezdců mladších 18ti let).  Co to znamená ? Těžko všechny důsledky domyslet. Těžko si představit, že v 21. století nemůže Maďar startovat v sousední Dunajské Stredě,  Slovák v  rakouském Brucku, nebo Čech v nedalekých Trebaticích.  Nový předpis těžce poškodí především malé země s malým počtem tratí a jezdců. Pro země, kde se počítají licence na tisíce a motokárové trati na stovky jako jsou Francie, Anglie, nebo Itálie nepředstavuje zásadní problém.  Pro malé země  s několika okruhy a jen pár jezdci v dětských třídách  to, ale může znamenat úplnou likvidaci motokárového sportu. Informace o novém předpisu jsou známy přibližně od poloviny letošního roku a  následně zaplavila sekretariát CIK-FIA vlna nesouhlasných dopisů a stížnosti. Všichni jsme očekávali zrušení nepochopitelného předpisu na  prosincovém zasedání FIA. Nestalo se tak..

Odkazy na další články a  reakce k této problematice  jsou zde

8 thoughts on “Železná opona CIK-FIA padá 1.1.2012

  1. Po přečtení článku 18 jsem zjistil,že autor toho předpisu CIK-FIA neměl ani tu slušnost a odvahu se pod něj podepsat.Tak teda bravo slavná FIA

  2. Tak jsem do poslední chvíle doufal, že se karting nestane jediným sportem na světě, který bude někoho diskriminovat z důvodu jeho státní příslušnosti. Bohužel jsem se zmýlil. CIK-FIA si vybrala děti…

  3. A jak to bude s evropským a světovým finále easy 2012? Máme vyjímku?

  4. @Zdeněk Králík
    Vyjímka na Světové finále Easykart je v jednání, evropský závod asi z výše uvedených důvodů odpadne. Dále budeme na doporučení CIK uzavírat hraniční smlouvy se sousedními státy, které nám umožní vzájemné starty i pro jezdce mladší 13ti let. Žádat budeme také o možnost účasti na akcích v severní Itálii v prázdninových měsících.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *